Ders

15. výjezdní školení správců VERSO

Zářijové školení správců VERSO se uskuteční tentokrát v Berouně v hotelu Grand Litava a to ve dnech 12.-14. září 2018. Z bohatého programu bychom rádi upozornili na představení našich nových aplikací a to zejména eMAJ pro převod majetku, SML podpora tvorby a schvalování smluv a MOB podpora celého procesu mobilit studentů a akademických pracovníků. Poslední den školení bude patřit novinkách v aplikaci CUL Centrální úložiště dokumentů (DMS systém) včetně jeho vazby na Elektronickou spisovou službu. Předběžné informace a rámcový program školení naleznete v příloze. Děkujeme a na viděnou v Berouně!


 

 

Rámcový program školení správců VERSO najdete zde: Rámcový program 15. výjezdní školení správců VERSO

Pojďte s námi spolupracovat

Přijde Vám zajímavé co děláme, jak to děláme nebo koho hledáme? 

kontaktujte nás