Ders

Nové funkcionality aplikace GaP

Rozvoj našich stávajících produktů je úzce spojen s vývojem nového prostředí, požadavky legislativy, ale i se specifickými potřebami našich klientů. Jedním z takových specifik je vývoj modulu Pracovní výkazy, které jsou součástí aplikace Granty a projekty. 

 

 

 

Modul byl vyvíjen v úzké spolupráci s naším dlouholetým klientem CESNET (pozn.: zájmové sdružení právnických osob, bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR a provozuje a rozvíjí e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání). Touto cestou chceme sdružení CESNET poděkovat za přínosnou zpětnou vazbu, která probíhala v průběhu vývoje. Pro bližší představu níže popisujeme praktické využívání modulu Pracovní výkazy, které jsou součástí aplikace Grantů a projektů (GaP).

Pracovní výkazy slouží k zadávání odpracovaného času u realizovaných grantů (projektů) v závislosti na konkrétní výši úvazků osob na příslušných projektech. Funkcionalita dále umožňuje tyto výkazy schvalovat nebo vracet zpět na dopracování, a to z pohledu oprávněných osob, které vystupují v rolích schvalovatelů. Primárně se tak jedná o hlavní řešitele projektů, případně také o vedoucí pracovníky oddělení. Z tohoto hlediska lze definovat příslušnou posloupnost kroků schvalování – workflow pracovních výkazů – u jednotlivých programů, ve kterých lze formulovat jednotlivé stavy pracovních výkazů a jejich přímou návaznost. V rámci funkcionality modulu pracovních výkazů, je také možné provádět podpisovou agendu, a to z pohledu jednotlivých řešitelů, kteří výkazy podpisem schvalují za svou osobu, a dále také z pohledu schvalovatelů, kteří podepsáním potvrzují výši odpracovaných hodin u výkazů, které byly předány ke schválení právě ze strany konkrétních řešitelů. Na základě zmíněných podpisů je následně vygenerován PDF soubor, který deklaruje souhlas zúčastněných stran, s výší odpracovaného času na příslušném projektu, za daný měsíc a rok.

V rámci zajištění kontrolní činnosti zadávaných pracovních výkazů a celého procesu schvalování, existují v tomto duchu konkrétní přehledy pracovních výkazů, které dávají možnost provádět zmíněnou kontrolu zadaných výkazů, včetně schvalování. Přístup k těmto přehledům mají pouze osoby, s určenými přiřazenými rolemi. Pro schvalování pracovních výkazů slouží dále samostatná agenda Schvalování pracovních výkazů, která umožňuje výkazy předané ke schválení, ze strany řešitelů, jednoduchým způsobem schvalovat či vracet k přepracování. Při provedení jedné z těchto akcí, jsou příslušní řešitelé obeznámeni e-mailovou notifikací s konkrétními odkazy na dané schválené nebo vrácené pracovní výkazy.

Jednou z posledních důležitých funkcí, které Pracovní výkazy nabízejí, je možnost exportování výkazů do složky .zip. Touto cestou lze provést export pracovních výkazů za požadované projekty a příslušné období. Tato funkce může být potom využita pro hromadný export pracovních výkazů, například z hlediska kontrolní činnosti některé z auditorských společností.

 

Ing. Jan Formánek

 
 
 
Zpět na novinky

Pojďte s námi spolupracovat

Přijde Vám zajímavé co děláme, jak to děláme nebo koho hledáme? 

kontaktujte nás