Ders
 
 

VšeVěd 2017

14. konference Vše o Vědě a ICT

22.3. - 24.3.2017

Hradec Králové

 

Více

 

 

 

Ve dnech 22.3.-24.3. 2017 tentokrát v Hradci Králové úspěšně proběhl již 14. ročník konference VšeVěd 2017, na kterém vystoupilo 10 přednášejících, včetně zástupců RVVI. Kromě tradičního setkání správců a uživatelů systému OBD, které proběhlo třetí den konference, jsme byli svědky několika odborných příspěvků a prezentací, včetně živých diskuzí téměř po každém programovém bloku. Více než 80 účastníků konference ocenilo zejména témata jako:  Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (M17+)  (přednášející prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. členka Rady pro výzkum), či  IS VaVaI 2.0 a změny metodik sběru a předávání údajů (přednášející Ing. Miroslav Rychtařík, Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřady vlády ČR) nebo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020  (přednášející PhDr., Mgr. Václav Velčovský, Ph.d., náměstek pro řízení sekce operačních programů, MŠMT). Jsme potěšeni vzrůstajícím zájmem o konferenci a již dnes se těšíme na příští ročník. Děkujeme.  Prezentace jsou ke stažení zde: Prezentace vseved 2017

 

 

 
 

Pojďte s námi spolupracovat

Přijde Vám zajímavé co děláme, jak to děláme nebo koho hledáme? 

kontaktujte nás