Ders

Centrální důvěryhodné úložiště dokumentů

CUL je nástrojem, který reaguje na požadavky digitalizace a řízení dokumentů jako je paper-less office, právní požadavky jako  eIDAS či GRPD a další. Jeho přínosy mimo jiné spočívají v urychlení oběhu dokumentů, jejich bezpečnosti a důvěryhodnosti, v bezpečném a řízeném přístupu k dokumentům osobám či informačním systémům, na základě udělených práv. 

V režimu vytváření dokumentu umožňuje všechny standardní formy spolupráce, verzování dokumentů a procesy revizí a schvalování. Pro usnadnění fultextového vyhledávání nad zvolenou oblastí úložiště je zde funkce OCR pro digitalizaci fyzických dokumentů.

Zpět na produkty

Pojďte s námi spolupracovat

Přijde Vám zajímavé co děláme, jak to děláme nebo koho hledáme? 

kontaktujte nás