Ders

Oblast koloběhů

Software pro spolupráci při tvorbě obsahu dokumentů, následného elektronického schvalování, koloběhu organizací jako podpora zajištění provozních, ekonomických a legislativních agend (například žádosti o dovolenou, smlouvy, faktury, směrnice, žádosti o ...).

 

Koncepce

Jednotlivé komponenty koloběhů se zaměřují na ekonomicko - provozní agendy instituce a slouží jako workflow nadstavby nad základními systémy (ekonomický systém, personální systém, studijní systém a facility systém). Jednotlivé procesy a moduly, které je obsluhují, jsou úzce spjaty a spolupracují (typicky - když mám dovolenou, tak nemohu schválit, ale mám nastavený zástup, který mám v systému nadefinovaný).

Všude, kde obíhá papír, může obíhat elektronický dokument s možností elektronických podpisů a časových razítek.

Proces nákupu

Moduly pro podporu splnění zákona o finanční kontrole. Podporuje proces objednávky - její realizaci a následně likvidaci faktury.

Proces schvalování nepřítomnosti

Modul pro evidenci, schvalování a plánování nepřítomností - hlavně dovolené. Umožňuje evidovat veškeré typy nepřítomností a plánování dovolené dopředu. Podporuje výpočet nároku na stravenky, případně evidování docházky. Modul je úzce spjat s modulem zástupů.

Proces pracovní cesty

Modul slouží pro schválení, kalkulaci a potvrzení pracovní cesty. Umožňuje vypočítat cestovní náhrady dle zdroje financování.

Proces podpory schvalování smluv

Modul slouží pro podporu tvorby a schvalování smluv, včetně následné evidence povinností ze smluv a veškerých událostí.

Proces pořízení, vyřazení a převodu majetku

Modul zajišťuje správu majetku a je úzce propojen s facility systémem.

 

Zpět na produkty

Pojďte s námi spolupracovat

Přijde Vám zajímavé co děláme, jak to děláme nebo koho hledáme? 

kontaktujte nás