Ders

Středa 20. března 2019

1. den - Metodika hodnocení výzkumných organizací 17+, dosavadní zkušenosti hlavních aktérů z implementace

10:00 - 12:00 Příjezd účastníků, ubytování, registrace
12:00 - 13:55 Oběd
13:55 - 14:00 Přivítání a zahájení konference

Ing. Jiří Stöhr
ředitel DERS

14:00 - 14:45 Současné požadavky na zajišťování kvality českých vysokých škol; jejich reflexe z pohledu RVŠ

prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
Předseda Rady vysokých škol a Prorektor pro strategie a rozvoj VŠCHT

prezentace ke stažení zde
14:45 - 15:30 M17+ a realita; cíle výzkumu na VVŠ, význam peer-review, transfer znalostí

prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
Bývalý ředitel odboru výzkumu a vývoje MŠMT a exministr školství v Rusnokově vládě

prezentace ke stažení zde
15:30 - 15:45 Coffee break 
15:45 - 16:30 První zkušenosti Masarykovy univerzity s novou metodikou M17+

Mgr. Michal Petr, Ing. Monika Sieberová,
Masarykova univerzita, Odbor výzkumu

prezentace ke stažení zde
16:30 - 17:00 Význam transferu znalostí pro společenskou relevanci výzkumu a vývoje/strong>

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Masarykova univerzita, Ředitelka Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity a spolku TRANSFERA.CZ

prezentace ke stažení zde
17:00 - 17:15 Poděkování a ukončení prvního dne 

Josef Vlček, MSc., MBA,
DERS

17:30 Večeře 
  Volný program

 

Čtvrtek 21. března 2019

2. den - Metodika hodnocení výzkumných organizací 17+, změny vykazování, informační podpora VaVaI - nedílná součást řízení VVŠ

08:00 - 09:00 Snídaně

09:00 - 09:45

Vývoj SW nástrojů pro interní zajišťování kvality VVŠ; praktická implementace a integrace

Ing. Petr Sochor a Jan Lender
DERS

prezentace ke stažení zde, zde, zde
09:45 - 10:00 Coffee break

10:00 - 11:00

Informační systémy TAČR

Ing. Bc. Radovan Lupták a Bc. Jozef Šebák
TAČR

prezentace ke stažení zde
11:00 - 12:00

HR Awards; dotační podpora získání strategické řízení HR ve VaVaI podle mezinárodního standardu

Ing. Jitka Pešková, Ph.D., MŠMT
Garant výzev Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení koncepce a přípravy výzev PO1 + PO2, Odbor koncepce a vedení OP VVV

prezentace ke stažení zde
12:00 - 14:00 Oběd

14:00 - 15:00

M 17 +; Největší chyby na straně vysokých škol a jak se jich vyvarovat

Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., ČVUT
Národní koordinátor hodnocení M 17+, předseda odborného panelu č. 2. Engineering and Technology, Head of Department of Control Engineering Czech Technical University in Prague

prezentace ke stažení zde
15:00 - 15:15 Coffee break 

15:15 - 16:00

Co je a co není Web of Science

Josef Jílek
Clarivate Analytics

prezentace ke stažení zde

16:00 - 17:00

IS VaVaI 2.0

Ing. Miroslav Rychtařík,
Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR

prezentace ke stažení zde, zde

17:00

Poděkování a ukončení druhého dne

Josef Vlček, MSc., MBA,
DERS

17:30 Večeře
  Volný program

 

Pátek 22. března 2019

3. den - 15. tradiční setkání správců OBD

8:00 - 9:00 Snídaně

9:00 - 12:30

SW OBD - Změny, novinky, ukázky, dotazy, individuální konzultace

Ing. Petr Sochor a tým VaVaI
DERS

12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 17:00

Osobní konzultace OBD

Ing. Petr Sochor a tým VaVaI
DERS

 

Pojďte s námi spolupracovat

Přijde Vám zajímavé co děláme, jak to děláme nebo koho hledáme? 

kontaktujte nás