Ders

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Expertní systém pro strategické řízení výzkumné organizace

Nástroj poskytne agregaci dat o výsledcích výzkumů jednotlivých výzkumných organizací, dále tvorbu detailních reportů a díky spolupráci s odborníky na řízení vědeckých institucí, budou do aplikace zakomponovány algoritmy poskytující, na základě vyhodnocení dat, rady a doporučení pro řídící pracovníky vědeckých organizací.

Pojďte s námi spolupracovat

Přijde Vám zajímavé co děláme, jak to děláme nebo koho hledáme? 

kontaktujte nás