Ders

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Inovace produktu mobilit o část příjezdů a aktualizace výjezdů

Návrh procesu včetně vzorových šablon pro obsluhu mobility příjezdů (plnění bude primárně v anglickém jazyce, protože zahraniční studenti nemluví po většinou česky) a provedení analýzy stávající aplikace provedení návrhů pro aktualizaci v oblasti výjezdů. Identifikace integračních vazeb na externí systémy (např. studijní systém nebo různé číselníky státu, které jsou přístupné ve strojové podobě).
 

Pojďte s námi spolupracovat

Přijde Vám zajímavé co děláme, jak to děláme nebo koho hledáme? 

kontaktujte nás