Ders

Spolupracujeme

Spolupráce nás může posunout dále.

Partneři

Jak se stát servisním partnerem DERS s.r.o.

Servisním partnerem společnosti DERS s. r. o. se může stát jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která splní podmínky partnerství. Získá tak autorizaci k servisnímu zabezpečení software vyvíjeného a poskytovaného společností DERS s. r. o., k jeho nasazení, rozvoji a úpravám.

Základní podmínky pro partnerství:

Personální zabezpečení

  • minimálně 3 námi proškolení pracovníci se zkušeností v daných technologiích

Technologické zabezpečení

  • konektivita na Internet, technologickou infrastrukturu, zajištění bezpečnosti

Metodické zabezpečení

  • důsledné dodržování systémů kvality v rutinním provozu
  • sledování a hlášení chyb a nedostatků a doby jejich řešení

Podmínky získání partnerství jsou vždy závislé na typu aplikace

Průměrná doba certifikace je 5 až 6 týdnů.
Konkrétní podmínky servisního partnerství lze získat na emailu: ders@ders.cz

Seznam servisních partnerů DERS

  • BBM s.r.o.
  • DERS Group s.r.o.
  • ATTIS software s.r.o
  • MANA Consulting s.r.o.
  • PragoData Consulting, s.r.o.

Pojďte s námi spolupracovat

Přijde Vám zajímavé co děláme, jak to děláme nebo koho hledáme? 

kontaktujte nás