Ders

Software jednoduše

Tvoříme jednoduchý software, který odstraňuje papírové koloběhy a umožňuje soustředit se na odbornou práci.
Slouží a neobtěžuje.

Co děláme

Monitorujeme změny vnějšího prostředí našich klientů, analyzujeme jejich potřeby, navrhujeme a vytváříme SW, který podporuje uživatele IS. Následně jej implementujeme, udržujeme a inovujeme.

Zde uvádíme oblasti, kterými se zabýváme.

Oblast VaVaI

Vysoké školy a veřejné výzkumné instituce jako právnické osoby veřejného práva čelí legislativním a dalším požadavkům zainteresovaných stran, často s dopadem do jejich financování. 

Ders® tyto aktuální i budoucí požadavky monitoruje, vyhodnocuje, promítá do vývoje a nastavení funkcí svých aplikací. 

podrobnější popis

Oblast koloběhů

Software pro spolupráci při tvorbě obsahu dokumentů, následného elektronického schvalování, koloběhu organizací jako podpora zajištění provozních, ekonomických a legislativních agend (například žádosti o dovolenou, smlouvy, faktury, směrnice, žádosti o ...).

podrobnější popis

Zakázkové aplikace

Pokud to trochu souvisí s oblastí koloběhů nebo VaVaI nebo jako nadstavba nad provozovanými informačními systémy v prostředí veřejné vysoké školy nebo Akademie věd (typicky studijní, ekonomický a personální), tak se pustíme do realizace s vidinou možného zobecnění v novém produktu.

podrobnější popis

Centrální důvěryhodné úložiště dokumentů

V organizacích dnes existuje a vzniká velké množství dokumentů, v elektronické či papírové podobě, které je zapotřebí sdílet mezi více uživateli, či SW aplikacemi. Nástroj pro systematickou práci s dokumenty představuje tzv. Document Management System.

Pokud je navíc potřeba doplnit funkci, která zabezpečí, že dokument je k dispozici po dobu jeho životního cyklu v nezměněné podobě,  je třeba se vybavit centrálním důvěryhodným úložištěm. Za tímto účelem dodáváme in-house řešení CUL - Centrální dvěryhodné dlouhodobé úložiště dokumentů.

 

podrobnější popis

Sociální služby

V oblasti sociálních služeb tvoříme softwarové řešení již od roku 2008. V oblasti máme zkušenosti jak s procesem benchmarkingu, řízení sítě a podpory jejícho financování, tak i tvorby elektronického katalogu. Rozumíme terminologii a kromě očekávané IT podpory, Vám pomůžeme i s metodikou implementace.

podrobnější popis

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Vývoj podpůrného software pro monitoring výsledků ve vědeckých databázích je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je zjištění, zda se publikace zadaní v OBD nachází v uvedených vědeckých databázích. Na základě konzultací s odborníky využívající systém OBD bude navržená taková architektura a funkce aplikace, aby se zefektivnila práce s OBD při kontrole dat s VD.

podrobnější popis

Pojďte s námi spolupracovat

Přijde Vám zajímavé co děláme, jak to děláme nebo koho hledáme? 

kontaktujte nás